Digitale forsendelser av brev

SvarUt: Fra 01.09.2018 økes den digitale kommunikasjonen mellom Vestre Toten kommune, næringsliv og organisasjoner.

Innhold

Fokus på digitale forsendelser

Økt digital kommunikasjon med næringsliv og organisasjoner

Vestre Toten kommune har siden 2016 benyttet meldingsformidleren SvarUt til digitale forsendelser av brev. I en første fase valgte vi også å sende brevene på papir dersom mottakeren ikke hadde lest dem digitalt innen en gitt tid.

I henhold til regelverket kan ikke offentlige virksomheter, næringslivet og organisasjoner reservere seg mot digital kommunikasjon, slik som innbyggere kan etter eForvaltningsforskriften. I tillegg innebærer endringer i forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret at fra 1. januar 2018 har alle virksomheter plikt til å melde digital varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Hva må jeg gjøre?
Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed hit når det ligger post i firmaets digitale postkasse. Vanligvis er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn. Hvis andre skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn.

Logg deg inn i Altinn: https://www.altinn.no/no/

Slutt på utsending av brev i papirformat

Den digitale leserandelen blant organisasjoner og næringsdrivende er økende. For ytterligere å bidra til en mer effektiv digital kommunikasjon mellom Vestre Toten kommune, næringsdrivende og organisasjoner, slutter vi fra 01.09.2018 å sende brev på papir som også er sendt virksomhetens meldingsboks i Altinn. Kommunen gjør oppmerksom på at denne ordningen gjelder kommunikasjon rettet mot næringsliv og organisasjoner, ikke privatpersoner.

Det vil automatisk forskriftsmessig bli sendt et digitalt påminnelsesvarsel etter én uke dersom dokumentet ikke er lest. Tiltaket vil på en positiv måte underbygge kommunens digitaliseringsarbeid og redusere kostnader i tillegg til miljøgevinsten redusering av papirbruk gir.

Vennlig hilsen
Sak/arkiv, Vestre Toten kommune


Publisert: 31.07.2018 08:37
Sist endret: 31.07.2018 08:37