Styringsdokument 2024 med budsjett for 2024 til offentlig ettersyn

Her følger budsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2024-2027 til offentlig ettersyn

Innhold