Bredbåndsutbygging i Vestre Toten kommune

Det oppfordres til å bestille fiber nå for rask framdrift og videre bredbåndsutbygging i Vestre Toten kommune.

Innhold

Status pr. 23. februar 2021 for utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Vestre Toten kommune

Status bredbåndsinnsalg Smågarda:

Telenor opplyser i møte i dag at salget av fiberbredbånd går rimelig bra. Ca. 60 % av potensielle kunder har til nå bestilt fiberbredbånd i nevnte Smågarda og 8 av 10 som Telenor har vært i kontakt med har takket ja.

Folk oppfordres imidlertid fortsatt å kjenne sin besøkelsestid og nå gripe muligheten til å tegne abonnement i prosjektperioden, gjerne før den fysiske anleggsperioden starter. Dette vil bidra positivt ift. leveransetidspunkt mm.

Les mer her: Slik foregår utbygging av fiber (ekstern lenke - telenor.no)

Status pr. 1. februar 2021

Oppstart feltsalg: Bestill fiber nå for rask framdrift og videre utbygging
Interessen for fiber på Vestre Toten er stor, men det er kun 1 av 3 husstander i området som nå kan bestille fiberbredbånd som har bestilt så langt.

Ambisjonen vår er at fiberen i området Smågarda er ferdig utbygd i løpet av 2021. For å sikre videre fremdrift i planleggingen slik at utbygging kan starte er det lagt til grunn at det vises interesse fra 3 av 4 husstander. Vi oppfordrer derfor alle som ennå ikke har bestilt om å gjøre det i løpet av februar, slik at vi kommer i mål med nødvending planlegging, og at en utbygging kan starte raskt, med ambisjon om fiber installert i hver husstand i løpet av året.

Det er nå muligheten er her for å få fiberbredbånd, og på vilkår som ikke kan garanteres etter at en utbygging er gjennomført. Selgere fra Telenor starter i disse dager med å ta kontakt med beboere i aktuelt område og salget gjøres i henhold til rutiner som er godkjent av lokale helsemyndigheter.

Slik går du frem for å bestille fiber

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no (ekstern lenke)

  1. Søk opp din gateadresse
  2. Velg husnummer i nedtrekksmeny
  3. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
  4. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Utbygging av bredbånd i Vestre Toten - fase 2

Det er nå også inngått avtale om offentlig støtte til ytterligere utbygging av fiber bredbånd i kommunen. Det er inngått en tentativ avtale med Telenor om å bygge ut ytterligere tre områder; Morterudenga-Kjelsrud, Solvoll-Skjerrdalen og Heksum-Sivesind-Bruflat. Totalt omfatter dette ca 248 adresser.

På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Endelige avklarte adresselister publiseres sammen med nærmere informasjon, så snart det er klart for abonnementstegning.

Videre mål

I tillegg jobbes det overfor Telenor med å få på plass flere mobilmaster i den sørlige delen av Vestre Toten kommune. Målet er å bedre mobildekningen samtidig som det vil åpne for mobilt bredbånd til flere av kommunens innbyggere bl.a i området rundt Einafjorden. Nærmere informasjon om dette kommer når avtaler/fremdriftsplan er på plass. I tillegg har Telenor vedtatt en kommersiell utbygging av mobilnettet i området Landheim.

Fra Telenor: Aktuelle spørsmål og svar:

Hvorfor trenger jeg en ny trådløs ruter?

For at Telenor skal kunne levere deg en optimal løsning, anbefaler vi vårt nyeste utstyr. Vi kan ikke garantere like god opplevelse med en ruter som ikke er levert av oss.

Hvor lang bindingstid er det på TV- og bredbånds­abonnementet fra Telenor?

12 måneder

Jeg har en annen TV- og/eller bredbåndsleverandør i dag. Må jeg si opp dette selv?

Telenor sier ikke opp ditt nåværende TV-og/eller bredbåndsabonnement, dette må du si opp selv når fibernett fra Telenor er installert.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Bestilling av fiber er i gang, og vi oppfordrer alle til å bestille med en gang, slik at utbyggingen kan starte.

Det er planlagt oppstart utbyggingen i 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/ (ekstern lenke)

Hva må jeg gjøre selv?

Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du selv grave ned fiberkabelen fra tomtegrensen og inn til boligen din. Du får informasjon om en eventuell egeninnsats når montøren kommer hjem til deg. På telenor.no/egeninnsats finner du veiledning for gravearbeid på egen tomt.

Hvordan får jeg avtalt med montøren?

Når utbyggingen i din gate er ferdig vil en montør kontakte deg og avtale tidspunkt når vi er klare for å installere fibernett i din bolig.


Publisert: 23.02.2021 15:12
Sist endret: 24.02.2021 10:25