Bredbåndsutbygging i Vestre Toten

Status for utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Vestre Toten kommune pr. 6. november 2020

Innhold

Utbygging av bredbånd i Vestre Toten - fase 1

Status pr. 6. november 2020 for utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Vestre Toten kommune.

Det er inngått avtale med Telenor om utbygging av et område som dekker Børsvollvegen og Smågardsvegen mv. Til sammen omfatter dette 70 adresser som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber fra Telenor.

Telenor har åpnet en egen webportal https://fiber.telenor.no (ekstern lenke) hvor de som ønsker å bestille fiber bredbånd kan gjøre det. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Konkret oversikt over hvilke adresser som nå får tilbud om fiber bredbånd ligger her vedlagt i PDF-format, dette fremgår også av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune (ekstern lenke - innlandsgis.no)

Slik går du frem for å bestille fiber

  1. Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no
  2. Søk opp din gateadresse
  3. Velg husnummer i nedtrekksmeny
  4. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
  5. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

I henhold til avtalen med Telenor skal området Børsvollvegen og Smågardsvegen mm. være ferdig utbygd innen 31.12.2021.

Oppslutning
Det er nå viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet og at flest mulig benytter muligheten til å skaffe seg høyhastighets bredbånd via fiber. Tilbudet vil være tidsbegrenset. 

Utbygging av bredbånd i Vestre Toten - fase 2

Det er nå også inngått avtale om offentlig støtte til ytterligere utbygging av fiber bredbånd i kommunen. Det er inngått avtale med Telenor om å bygge ut ytterligere 2 områder; Morterudenga-Kjelsrud og Skjærdalen. Totalt omfatter dette ca 110 adresser.

På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Endelige avklarte adresselister er ikke utarbeidet ennå, så snart disse er klare vil de bli lagt ut sammen med nærmere informasjon.

Videre mål

I tillegg jobbes det overfor Telenor med å få på plass flere mobilmaster i den sørlige delen av Vestre Toten kommune. Målet er å bedre mobildekningen samtidig som det vil åpne for mobilt bredbånd til flere av kommunens innbyggere. Nærmere informasjon om dette kommer når avtaler/fremdriftsplan er på plass.


Publisert: 06.11.2020 10:11
Sist endret: 06.11.2020 10:11