Oppdatert informasjon etter hendelse på Bøverbru skole

Bøverbru skole stengte torsdag 25. mai etter at himlingen i et klasserom hadde falt ned etter skoletid onsdag 24. mai. Les pressemeldingene her.

Innhold

26.05.2023: Grunnskolesjefen orienterer: Oppdatert informasjon etter hendelse på Bøverbru skole

Bøverbru skole stengte torsdag 25. mai etter at himlingen i et klasserom hadde falt ned etter skoletid onsdag 24. mai. Uavhengig sakkyndig og entreprenør ble engasjert for å sikre, finne årsaker, undersøke resten av skolebygget og starte oppryddingen.

Klasserommet der himlingen falt ned ble rehabilitert med ny himling i 2009 og med ny ventilasjon på undersiden av denne i 2014. Det er slått fast at årsaken til at himlingen falt ned skyldes for dårlig innfesting av himlingen fra 2009. Snekkerarbeidet er med andre ord utført på en måte som åpenbart ikke har vært god nok.

Etter at årsaken var funnet, er resten av skolen gjennomgått av sakkyndige. Skolebygget er oppført og rehabilitert i ulike tidsrom og det har vært nødvendig å gå inn å se på konstruksjon i alle deler av bygget for å utelukke at den samme feilen kan ha vært gjort andre steder. Etter å ha gått igjennom bygger er det slått fast at naboklasserommet også stenges.  Problemkonstruksjonen er ikke funnet i øvrige deler av bygget og sakkyndig har vurdert at resten av skolen kan åpnes opp for vanlig bruk.

Med grunnlag i de sakkyndige sine undersøkelser, blir det normal skoledrift fra og med tirsdag 30.05. To av trinnene vil få nye midlertidige klasserom i bygget. Skolen informerer de foresatte gjennom sine kanaler. 

Arbeidet i den delen av skolen som er stengt vil fortsette når resten av skolen tas i bruk. Den sakkyndige utarbeider en rapport som danner grunnlaget for kommunens videre oppfølging av saken.  

Med vennlig hilsen
Ivar Michael Jahr, grunnskolesjef

25.05.2023: Oppdatert informasjon om hendelse på Bøverbru skole

Kommunen meldte torsdag morgen om en hendelse der himlingen i et klasserom på skolen hadde falt ned. Skolen stengte torsdag av hensyn til sikkerheten til elever og ansatte frem til årsakssammenhengene er klare.

Kommunen har engasjert sakkyndig for å finne ut hvorfor himlingen har falt ned og entreprenør for å rive og fjerne taket. Skolen vil være stengt inntil årsaken er funnet og resten av skolen er klarert for skoledrift.

Fredag vil elevene ha skole uten at skolebygget benyttes. Det er frammøte og avslutning ved skolen som normalt. Det vil være et redusert SFO-tilbud. Elevene har tilsyn ute på skolen fra 07.30 og til normal til på idrettsplassen på Bøverbru etter skolen. Skolen informerer de foresatte direkte.

Det er avtalt et koordineringsmøte fredag klokken 13.00. Her vil det bli gjort opp status og lagt føringer for hvordan skolen organiseres for elevene kommende uke.

Se vedlagt informasjon til skolen.

Med vennlig hilsen
Ivar Michael Jahr, grunnskolesjef

Vedlegg: Info til foresatte  Bøverbru skole 25.06.2023 

25.05.2023: Original pressemelding klokken 09.44: Bøverbru skole er stengt 25. mai 2023

Et innvendig tak (himling) har falt ned i et klasserom på Bøverbru skole i løpet av ettermiddagen onsdag 24.05.23.

Skolen var stengt og ingen ble skadet. Årsaken er ukjent og skolen vil være stengt inntil hele bygget er gått igjennom og klarert for bruk.

Elevene er ute med tilsyn av voksne til de er hentet av foresatte. Foresatte er varslet gjennom skolens kanaler. Arbeidstilsynet og politiet er varslet.

Videre informasjon i sakens anledning vil bli kunngjort i kommunens kanaler på hjemmeside og sosiale medier.
Grunnskolesjef Ivar Michael Jahr er tilgjengelig for spørsmål på telefon: 926 96 706

- Kommuneledelsen, Vestre Toten kommune


Publisert: 26.05.2023 16:00
Sist endret: 27.05.2023 16:47