Bjørn Fauchald er gjenvalgt som leder av det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) i KS

Kommunedirektør Bjørn Fauchald er gjenvalgt som leder av det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) for perioden 2023-2025

Innhold

Valgt som leder for en ny periode

Valgkomitéen for Kommunedirektørutvalget (KDU) har på Kommunedirektørlandsmøtet 14.3.2023 fremmet følgende enstemmig innstilling til nytt KDU for perioden 2023-2025; 

  • Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune (leder)
  • Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune (nestleder)
  • Merete Hessen, Kvæfjord kommune
  • Trine Wikstrøm, Lillestrøm kommune
  • Terje Heggheim, Sunnfjord kommune
  • Katrine Lereggen, Melhus kommune
  • Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune

Les mer her: Kommunedirektørutvalget (ekstern lenke - ks.no)

Bjørn Fauchald gjenvalgt som leder av det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) for perioden 2023-2025. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Kommentar fra kommunedirektør Fauchald

- Jeg tar det som en tillitserklæring å bli valgt som leder for en ny periode. I tillegg til å lede det sentrale kommunedirektørutvalget, er jeg observatør med tale og forslagsrett i KS sitt hovedstyre og landsstyre og jeg deltar i konsultasjonsgruppa som møter regjeringen gjennom hele året for å drøfte kommunesektorens rammebetingelser.

Ett slikt verv er tidkrevende, men jeg opplever at det å kunne
bidra og påvirke nasjonalt også er til nytte for både egen kommune og hele kommunesektoren. «Kommunedirektørstemmen» er viktig å ha med inn i tillegg til politiske vurderinger og prioriteringer.

- Bjørn Fauchald, kommunedirektør

Om Kommunedirektørutvalget

Det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør. Det er også fylkesvise kommunedirektørutvalg. Medlemmer til kommunedirektørutvalgene velges annethvert år. 


Publisert: 16.03.2023 12:47
Sist endret: 16.03.2023 12:47