Befolkningsøkning i Vestre Toten

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen nå teller 13 384 vestretotninger. Les mer her for kommunefakta og annen relevant statistikk.

Innhold

Oppgang i innbyggertall

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at utgangen av fjerde kvartal 2018 teller 13 384 innbyggere i Vestre Toten kommune. Dette er en oppgang fra 13 314 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2017, og totalt for 2018 ble det 70 nye innbyggere i kommunen. Veksten er på nivå med landsgjennomsnittet og høyere enn gjennomsnittet for kommunene i Oppland. Innflytting er ledende faktor for befolkningsveksten. 

                                           Befolkningsøkning i Vestre Toten

Kommunefakta

Kommunefakta for Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no) og her finner man statistikk for - i tillegg til innbyggertall - helse og levevilkår, arbeid og inntekt og kommuneøkonomi. 

Ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no) vil man finne en oversikt over folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringer over hele landet, med mulighet for å laste ned tabellene i Excel og CSV. 


Publisert: 01.03.2019 10:21
Sist endret: 01.03.2019 12:32