Åpen brenning 2019 for Vestre Toten

Våren har ankommet, og med den følger behovet for å brenne diverse. Forskrifter for sesongens åpen brenning finner man her.

Innhold

Åpen brenning

Åpen brenning 2018 for Vestre Toten

Sesongen for åpen brenning av halm og kvist/rydningsvirke i landbruket er i lokal forskrift fastsatt til perioden 15. april - 31. mai i Vestre Toten kommune.

Sesongen i 2019 utvides foreløpig ikke utover 31. mai.

Tidsrom hvor det er tillatt å brenne, er hverdager
mandag - fredag på dagtid fram til klokken 18.00.

Det er adgang til å brenne kun halm og rydningsvirke (kvist) innen landbruksnæringen, etter vår lokale forskrift om åpen brenning og brenning i småovner.

Det er ikke anledning for private å brenne noen form for bråte, kvist eller annet avfall. Dette skal komposteres eller leveres til godkjent mottaksplass. Bygnings/rivingsavfall er ikke tillatt å brenne selv om det kun består av rent virke.

Dersom det foretas ulovlig brenning, kan kommunen gi forhåndsvarsel om gebyr ved gjentagelse. Dersom ulovlig brenning fører til brannutrykning, vil kommunen uansett grunn og uten forhåndsvarsel, ilegge gebyr for dekning av utrykningskostnader, minimum kr. 4 450, jfr. kommunestyrevedtak, sak nr. 114/18. Saksframlegg og vedtak finnes på kommunens hjemmeside.

Dersom lovlig åpen brenning fører til utrykning fra brannvesenet pga. at brenningen kommer ut av kontroll som følge av manglende sikkerhetstiltak, annen utvist uaktsomhet, eller at andre vilkår i forskriften ikke er oppfylt, gjelder samme sanksjon som  nevnt over.

Rutine for melding om åpen brenning

Alle som skal brenne halm eller kvist/rydningsvirke skal melde fra til 110-sentralen på Hamar (Alarmsentral Brann Innlandet), der telefonnummer 61 14 80 00 skal benyttes.

110-sentralen registrerer tid og sted for brenningen i sitt kartverk slik at de har oversikt over all innmeldt brenning. Dette også av hensyn til evt. skogbrannovervåking.

Dersom henvendelsen gjelder brenning og spørsmål i denne forbindelse som faller utenom ovennevnte rammer for brenning, er dette ikke tillatt og henvendelsen kan avvises direkte av mottageren.

I tvilstilfeller og ved henvendelser som omhandler søknad om dispensasjon (se § 6 i forskriften og vedlagte skjema), kan disse formidles til en av følgende, via Vestre Toten kommunes sentralbord 61 15 33 00 eller ved søk på kommunens ansattoversikt.

  • Egil Ulsrud (lanbruksrådgiver)
  • Abdul Jabbar (miljørådgiver)
  • Bjørn Sondra Kjelsrud (brannsjef)
  • Trond Granlund (varabrannsjef)

Vedlegg

Se vedleggene for mer informasjon. Dersom det er forespørsler om å få tilsendt informasjon og skjema, kan vedleggene gjerne sendes ut. NB! Nytt elektronisk søknadsskjema er under revidering, så gammelt skjema benyttes inntil dette er på plass.


Publisert: 10.04.2019 10:00
Sist endret: 10.04.2019 09:59