Skolekontoret informerer: Inntil 12 timer gratis opphold i SFO på 1. trinn

Alle elever på 1. trinn kan nå få inntil 12 timer gratis opphold i uka i skolefritidsordningen (SFO). For familier med lav inntekt kan SFO på 1. trinn bli helt gratis.

Innhold

12 timer gratis opphold i SFO for alle elever på 1. trinn

Elever på 1. trinn med SFO-plass får inntil 12 timer gratis SFO i uka. Dette gjelder hele SFO-året. For å få gratis opphold må eleven ha søkt og fått SFO-plass.

Foreldrene søker SFO-plass i elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Gratistilbudet kan benyttes tre dager i uka. Foreldrene velger hvilke dager når de søker. Dette tilsvarer 60% plass. Dersom man ønsker større plass, søker man om det. Alle som har fått innvilget plass i SFO får automatisk tre dager gratis SFO som blir trukket fra på regningen. Matpenger kommer i tillegg.

Helt gratis SFO for en del elever på 1. trinn

En del elever på 1. trinn kan få gratis SFO-plass mer enn 12 timer i uka.

Vestre Toten kommune har fått tilskudd fra staten. Etter søknad kan elever på 1. trinn som har foreldre med lav inntekt få gratis SFO ut over 60% plass. Dersom utgiftene til en 100% SFO-plass er mer enn 6% av foreldrenes skattbare inntekt, vil hele SFO-plassen bli gratis (Det vil si inntekt under 586 667,- kr pr. år) Matpenger kommer i tillegg.

For å få gratis SFO må foreldrene gjøre to ting:

  1. Søke om SFO-plass. Det gjøres via denne lenken
  2. Søke om redusert foreldrebetaling. Det gjøres via denne lenken

Publisert: 16.08.2022 09:29
Sist endret: 16.08.2022 10:32