Rapporter og planer

Innhold

Kommuneplan

Vedtatt kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023

Publisert 12.05.2015
Kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del 2012 - 2023, med ikrafttredelse 20.04.2015

Styring, økonomi og rapportering

Styring, økonomi og rapportering - 2018

Året 2018 er oppsummert i dokumentene nedenfor

 • Styringsdokument 2018 - årsbudsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021.
  Vedtatt i kommunestyret av 12.12.2017
Styring, økonomi og rapportering - 2017

Året 2017 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

 • Styringsdokument 2017 - årsbudsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan 2017 - 2020.
  Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016
Styring, økonomi og rapportering - 2016

Året 2016 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

Styring, økonomi og rapportering - 2015

Året 2015 er oppsummert i dokumentene nedenfor:

Arkiv
Forsidegalleri 2013 - 2018

Styringsdokument 2018 - årsbudsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021 Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2017 Årsrapport 2017 for Vestre Toten kommune Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2016 Årsrapport 2016 for Vestre Toten kommune Styringsdokument 2015 Årsrapport 2015 for Vestre Toten kommune Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2014 Styringsdokument for Vestre Toten kommune 2013 

Øvrige rapporter og planer

Plan for habilitering og rehabilitering 2018 - 2020

 • Vedtatt i kommunestyret 24.05.2018

Strategi- og handlingsplan for Hverdagsmestring

 • Vedtatt i utvalget for velferd og opplæring (UVO) 12.06.2018

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 for Vestre Toten kommune

 • Sak 15/1738

Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 2014-2017

Lean som virksomhetsstrategi 2018 - 2023
- Handlingsplan knyttet til Lean som virksomhetsstrategi

 • Vedtatt i rådmannens ledergruppe 28.05.2018.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020

 • Vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 62/16

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021

 • Vedtatt i kommunestyret 01.02.2018, sak 5/18

Omsorgsplan 2040 - Vestre Toten kommune

 • Vedtatt i kommunestyret 22.02.2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune 2016 – 2020

 • Vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 62/16

Lokal handlingsplan mot ekstremisme

 • Vedtatt i kommunestyret 31.03.2016 

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 - 2023

 • Vedtatt i kommunestyret 23.04.2015

Publisert: 13.07.2016 13:15
Sist endret: 13.07.2016 13:16