Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2017

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00 26 23 30 27 18 22   31  28 26 16 14
Formannskapet  09.00 18 15 15 4 10 7/21   29/30*  20 25* 8/22 6
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 16 13 13 3 8 12   28  18 16 6 4
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 17 14 14 4 9 6   29 19 17 7 5
Administrasjonsutvalget  13.00   21     2         10 28  
Arbeidsmiljøutvalget  11.00   21     2         10 28  
Eldrerådet  09.00   2 30   30       5   16  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 26   9   4     17   12 16  
Ungdomsrådet 16.00 25 - 8 19 10 14     13 18 15 6
Kontrollutvalget 08.30   6    7 8 13     13 25   13

Aktuelle møtemerknader:

  • Publisert 26. juni 2017:  
    * Flytting av formannskapets møte fra 18. oktober til 25. oktober.
    * Ekstra formannskapsmøte i forbindelse med budsjettet 29. august 
       (arbeidsmøte på Aas kommunelokale) og ordinært formannskapsmøte 30. august.