Gimle


Gimle sykehjem
 
 
 
 
 
 
 
GIMLE SYKEHJEM ligger fint til i naturskjønne omgivelser på Toten.
På Gimle arbeider det om lag 120 personer.
Vi har en aktiv velferdsforening, som bidrar med ulike velferdstiltak.

Gimle er et stort sykehjem med 70 plasser, fordelt på følgende:

  • avd. 1 - korttidsavdeling med 13 plasser pluss 2 kriseplasser - tlf 61 15 92 12
  • avd. 3 - langtidsavdeling med 21 plasser - tlf 61 15 92 13
  • avd. 4  - skjermet enhet for aldersdemente med 11 plasser - tlf 61 15 92 14
  • avd. 5 - psykogeriatrisk enhet med 6 plasser - tlf 61 15 92 15
  • Gimletun omsorgsbolig. For aldersdemente. 17 plasser - tlf 61 15 92 00

Vakttelefon: tlf 46 84 91 19

Erindringssenteret: Norges første kommunale Erindringssenter. Gir et tilbud på dagtid til eldre mennesker med aldersdemens.

Senteret er innredet i tråd med de eldres tradisjoner, og aktiv erindring er en del av hverdagen i senteret.  Vi mener at dette er et senter for livskvalitet.

Gimle sykehjem er så heldige å ha aktive pårørende.  Og vi har foreningen Gimles Venner, som er meget aktive med trivselstiltak for våre pasienter.

Gimle sykehjem har de siste årene gjennomgått omfattende endringer med hensyn til organisering, samarbeid og arbeidsmiljø. Vi har full sykepleiedekning, lavt sykefravær og et godt arbeidsmiljø.

Gimletun, juli 2011Gimletun - juli 2011
Sist oppdatert av Tor Olav Haugland den 18.jan.2012


Tips en venn Skriv ut


Postadresse:
Vestre Toten Kommune,
Postboks 84, 2831 Raufoss
Besøksadresse Rådhuset:
Kirkevegen 8, Raufoss

Telefon: 61153300
Telefaks: 61153555
post@vestre-toten.kommune.no
Montasje av lokale motiver