For ansatte

Innhold

Ikon Compilo 
 Compilo

  Hvem er superbruker i Compilo?
  Trykk her for navneliste
 

Nyheter for ansatte - Vestre Toten kommune

               Nyheter for ansatte

Ikon kurs  Kursdatabase

Supportikon VTK  Support IKT

Support IKT: Informasjon om planlagt nedetid Planlagt nedetid IKT-systemer

Ikon webmail  Webmail

Ikon - Esak  Esak

Anskaffelser  Anskaffelser

Visma ansatt 
 Visma -
 ansatt

 

Visma webmoduler 
 Visma -
 webmoduler

 

Visma enterprise
 Visma - 
 enterprise

 

Kart ikon  Kart/PlanDialog

PPS ikon  PPS/VAR

Felleskatalogen  Felleskatalogen

Min GAT  Min GAT

Ikon - Citrix  Citrix

Ikon - e-læring VTK  Emner i E-læring

Pålogginger og fagprogrammer

Kortversjon av «Mer om pålogginger og fagprogrammer»:

        CIM krisestøtteverktøy: påloggingveiledning

        Dignio Prevent 2 (pålogging)

        Evry infotorget (pålogging)

        Esa Lederklient (pålogging fra mobil/nettbrett)

        Regionale kurs – helse og omsorg

        Tjenestekatalogen (pålogging for redigering)

        Trio telefonsystem (pålogging)

 


Publisert: 17.06.2016 13:05
Sist endret: 17.06.2016 13:12