Kontaktinformasjon - opplysninger
Navn: Inger Lise Kvikstad
Stilling/Funksjon: Daglig leder SFO
Tjenesteområde: Grunnskole
Telefon jobb: 61153720
Mobiltelefon:
Telefaks:
Tlf. sentralbord: 61153360
E-post: Inger-Lise.Kvikstad@vestre-toten.kommune.no

Sist oppdatert : 03/19/2013 01:50:31 PM