Skole

Denne tjenestebeskrivelsen omfatter grunnskolene i Vestre Toten kommune.
Vestre Toten kommune har 8 skoler, 6 barneskoler og to ungdomsskoler
Denne tjenestebeskrivelsen omfatter grunnskolene i Vestre Toten kommune.
Vestre Toten kommune har 8 skoler, 6 barneskoler og to ungdomsskoler

Denne tjenestebeskrivelsen omfatter grunnskolene i Vestre Toten kommune.
Vestre Toten kommune har 8 skoler, 6 barneskoler og to ungdomsskolerMålgruppe


Alle barn i grunnskolealder i Vestre Toten kommune 

Samarbeidsparter


Skolene samarbeider med PP-tjenesten, spesialpedagogisk team, BUPO, samt helse, sosial og barnehageavdelingen i kommunen.

Lovverk/ hjemmel/ vedtak:

Opplæringsloven
Forskrift til Opplæringsloven


Saksgang:

Innskrivning/registrering
Registrering av nye skolebarn foregår i løpet av november året før skolestart.
Bare foreldre/foresatte møter til registrering og informasjon.
Alle barn bosatt i Vestre Toten pr 1.august, vil få brev i forkant av registreringen.

Permisjon fra undervisning
Foreldre kan søke om permisjon fra pliktig undervisning i inntil 2 uker.
Søknad sendes skolen.Annen relatert informasjon:

Beslektede tjenester
SFO
Skoleskyss
Spesialundervisning

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig tjenesteområdeGrunnskole
Ansvarlig driftsenhet
Telefon61153360
Telefaks61153369
E-postpost@vestre-toten.kommune.no
BesøksadresseRådhuset, Nysethvn. 7, Raufoss
PostadressePostboks 84
Postnummer og sted2831 Raufoss
Åpningstid07.30 - 15.30

Ytterligere informasjon

Kontaktpersoner


 

Kontaktperson 1:


Gunnar Tofsrud

Tjenesteområde:

 

Grunnskoletjenesten

Telefon:

 

61 15 33 61

E-post:

 

gunnar.tofsrud@vestre-toten.kommune.no

 

 

 

Kontaktperson 2:


Ellen Tora Hunstad

Tjenesteområde:

 

Barnehager

Telefon:

 

61153365

E-post:

 

ellen-tora.hunstad@vestre-toten.kommune.no
Vedlegg:


Annen informasjon:

OVERSIKT OVER SKOLENE


BARNESKOLER: UNGDOMSSKOLER:

Bøverbru skole, 2846 Bøverbru Raufoss Ungdomsskole
Rektor Marit Kampen Rektor Arne Wiken
Tlf 61 19 82 80 Inspektør Bjørn Haugen
Tlf 61 19 46 20
Korta skole, 2830 Raufoss
Rektor Aina Solbakken Reinsvoll Ungdomsskole
Inspektør Ivar M. Jahr Rektor Olav Grasbakken
Tlf 61 15 98 00 Inspektør Birger Aasland
Tlf 61 19 45 00
Ihle skole, 2846 Bøverbru
Rektor Greta Synnøve Moldestad
Tlf 61 19 63 89

Raufoss skole, 2830 Raufoss
Rektor Geir Westby Larson
Inspektør Kristine Bark
Tlf 61 19 14 55

Reinsvoll skole, 2853 Reinsvoll
Rektor Per Olav Strande
Tlf 61 15 37 00

Thune skole, 2843 Eina
Rektor Anne Merethe Grønvold Taasen
Tlf 61 19 53 93

SKOLEKRETSER

Opplæringslovens § 8-1 omhandler regler for bestemmelse av skolested for elever:
Vestre Toten kommune er delt inn i fem skolekretser; Bøverbru, Ihle, Raufoss, Reinsvoll og Thune. Mellom noen av disse skolekretsene er det opprettet flytende kretsgrenser. Bor eleven i et slikt område, kan det legges vekt på foresattes ønske om valg av skole.

Raufoss krets består av to barneskoler, Korta og Raufoss. Elevene i kretsen sokner til begge skolene, og følgende kriterier legges til grunn for avgjørelsen av skolested:
Elever fra Bøverbru, Ihle, Reinsvoll og Thune sokner til Reinsvoll ungdomsskole mens elever fra Raufoss krets sokner til Raufoss ungdomsskole.

Ferie og fridager i skoleåret
Skoleruta 2007 – 2008 (LINK)


Logoped – se spesialundervisning
Kategorisering  
Tjenestekategori
Skole og utdanning
Underkategori
Stikkord
Skolefritidsordning
Skole
Livssituasjon
Barn og ungdom
Vis detaljer for Redaksjonell håndtering: Redaksjonell håndtering: