Kommunevåpen
Vestre Toten Kommune

Vekstskiftets betydning i ugraskampen


Punktene nedenfor er hentet fra svensk rådgiving for vellykket omlegging til økologisk. Det bekrefter det vi vet i Norge. Det er også rettesnor for mindre bruk av sprøytemidler i konvensjonell drift, både mot ugras og sopp:

1. Vekstskifte er den viktigste faktoren for vellykket økologisk korndyrking.

2. Du bør normalt ikke dyrke korn etter korn.

3. Du bør ha gode forgrøder.

4. Ta hensyn til dyrkingshistorikken på garden din.

5. Få inn eng i omløpet så raskt som mulig. Det bygger opp moldinnhold og jordstruktur.

6. To-årig eng gir god N-tilførsel og veldig bra bekjemping av rotugras og frøugras.

7. Dyrkingssystemforsøk har vist at til og med etter mer enn 20 år uten kjemisk bekjemping kan ugrasproblem hendteres når to-årig eng er med i omløpet.

8. Grasfrøeng eller kløverfrøeng er et godt alternativ til to-årig slåtteeng.

9. Garder uten husdyr kan samarbeide med husdyrprodusenter og få betalt for enga.

10. Et bra vekstskifte er det beste tiltaket mot ugras.

11. Planlegg gjødslinga slik at du ikke får brist i N-tilførsel til vårkorn.

12. Vårkornet har lite utviklet rotsystem og ugraset vinner i konkurransen når det er for lite tilgjengelig N.

13. På areal med mye åkertistel bør du vårpløye, hvis det går an.

14. Stubbharv direkte etter tresking, når det er mulig i vektskiftet.

15. Prioriter ugrasharving: Om det ikke er problem med åkersennep, holder det med ei blindharving og ei harving på 3-4 bladstadiet. Med andre ord: Har du frøugras som er vanskelig, bør du ta to tidlige harvinger.
Sist oppdatert den 06.apr.2011


Tips en venn Skriv ut


Postadresse:
Vestre Toten Kommune,
Postboks 84, 2831 Raufoss
Besøksadresse Rådhuset:
Kirkevegen 8, Raufoss

Telefon: 61153300
Telefaks: 61153555
post@vestre-toten.kommune.no
Montasje av lokale motiver