Vestre Toten kommune scorer høyt på tillitsmåling

Ny målingsrapport fra Telemarksforskning: Vestre Toten kommune innehar høyest score av alle kommuner som så langt har deltatt i undersøkelsen.

Innhold

Høy tillit i Vestre Toten

På vegne av Gjøvikregionen utvikling og kommunene i regionen, har Telemarksforskning utført en såkalt tillitsmåling blant næringslivsledere, politikere og administrative ledere.

Telemarksforskning beskriver hensikten med å måle tillit slik: "For å skape en attraktiv kommune må de ulike partene delta sammen og dra i samme retning. De må ha felles mål og virkelighetsforståelse. De må kunne samle kreftene mot et felles mål. Det vil neppe skje uten at de har tillit til hverandre".

Det er gledelig å registrere at Vestre Toten scorer godt på denne målingen - og høyest av alle de 13 norske kommunene som så langt har deltatt i undersøkelsen:

Vestre Toten kommune scorer høyt på tillitsmåling. Kilde: Telemarksforskning
Utdrag fra rapporten Tillit i Gjøvikregionen - utarbeidet av Telemarksforskning.

Målingsrapport

For ytterligere informasjon og dokumentasjon, se følgende vedlegg: 

Kommentar fra rådmannen

Vestre Toten kommune er i en positiv utvikling både når det gjelder aktiviteten i næringslivet, utvikling av tjenestetilbudet i kommunen og når det gjelder bosetting og befolkningsutvikling. I en slik situasjon gjelder det å jobbe enda tettere og bedre sammen for å understøtte ytterligere vekst og utvikling. Vi har alle muligheter til å lykkes i enda større grad i vårt lokalsamfunn og det er da godt å vite at vi har et godt fundament knyttet til tillit og vilje til å trekke i samme retning.

Bjørn Fauchald
Rådmann


Publisert: 28.02.2018 12:33
Sist endret: 28.02.2018 12:33