Vestre Toten kommune satser på realfag

Vestre Toten er en av 45 realfagskommuner i Norge som deltar i regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag.

Innhold

Økt kompetanse i realfag

Vestre Toten er en av 45 realfagskommuner i Norge som deltar i regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag i barnehagen og grunnopplæringen, og alle barnehager og skoler i kommunen er med.

Et viktig mål med satsingen i Vestre Toten er at barn og unge skal oppleve glede ved realfag og at aktiviteter/opplæring i realfag bidrar til nysgjerrighet og mestring. Aktiviteter og opplæring i realfag skal bidra til nysgjerrighet og lærelyst slik at barn og unge får god realfagskompetanse for å delta i og mestre videre utdannings, yrkes- og samfunnsliv.

Regionskonferansen «Tett på realfag»

Det skjer mye spennende innenfor realfag i kommunens barnehager og skoler i disse dager og tidligere i år presenterte Vestre Toten sin realfagsatsing på UDIRs regionskonferanse «Tett på» i Stjørdal der Thune skole la fram sitt undervisningsopplegg om «Thunemyra».

Fra regionskonferansen "Tett på realfag" Foto: Fylkesmannen.no
Foredragsholdere på realfagskonferansen «Tett på realfag» Fra venstre: Ellen Tora Hunstad, 
Ann Kristin Amlie, Anne Merete G. Taasen og Oddveig Dragerengen.


Publisert: 21.12.2017 09:26
Sist endret: 21.12.2017 09:26