Vannmåleravlesning

Vannmålerkort er nå sendt ut til alle husstander i kommunen. Fristen for å lese av og melde inn målerstanden er 22. desember 2016.

Innhold

Vannmålerkort er nå sendt ut med posten.
Når du har mottatt kortet kan du lese av målerstanden på vannmåleren din.
Fristen for å lese av og melde inn målerstanden er 22. desember 2016.

Slik leser du av
Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til huseiere i månedsskiftet november/desember hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

Ha kontroll med vannforbruket
Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, så bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt.


Publisert: 25.11.2016 12:48
Sist endret: 28.11.2016 10:41