Vannmåleravlesning

Vannmålerkort er nå sendt ut til alle husstander i kommunen. Fristen for å lese av og melde inn målerstanden er 22. desember 2017.

Innhold

Vannmålerkort er nå sendt ut med posten.
Når du har mottatt kortet kan du lese av målerstanden på vannmåleren din. Fristen for å lese av og melde inn målerstanden er 22. desember 2017.
Folk kan i år velge om de vil motta neste års avlesningspåminnelse via e-post, sms, eller som papir som før.

Slik leser du av
Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til huseiere i månedsskiftet november/desember hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden. 

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

  • Registrering på nett
  • Registrering på telefon: 800 68 168
  • Registrering på svarslipp som sendes i posten

Lenke til registrering finner du også under navigasjonsboksene Snarvei og Teknisk, plan og eiendom på forsiden.

Ha kontroll med vannforbruket
Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, så bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt.


Publisert: 25.11.2016 12:48
Sist endret: 28.11.2016 10:41