Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Informasjon, lenker og søknadsskjema for tilskudd til etablering og tilpasning av bolig finner man her.

Innhold

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Det er mulighet for enkeltpersoner å søke om tilskudd etablering og tilpasning av bolig. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Søknadsskjema får du ved henvendelse til ekspedisjonen eller ved å følge denne lenken. Kommunen disponerer også Startlånordningen.

Vedlegg og informasjon


Publisert: 28.08.2017 09:17
Sist endret: 28.08.2017 09:17