Støtte til Utstyrsbanken i Vestre Toten

Øremerkede støttemidler fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til å utvide utstyrsbankens beholdning og gi mulighet for friluftslivopplevelser for flere.

Innhold

Støtte til Utstyrsbanken

Tirsdag 16. mai 2018 var det gaveutdeling i Sparebankstiftelsen DNB på Gjøvik. Samarbeidsprosjektet mellom Vestre Toten kommune, Forebyggende tiltak og Frivilligsentralen i Vestre Toten mottok 43.000 kroner til Utstyrsbanken. 

Pengene er øremerkede og skal gå til innkjøp av blant annet lavvo og telt, noe som vil gi flere muligheter for opplevelser i sommer. 

Støtte til Utstyrsbanken i Vestre Toten

På bildet: Britt Eidstuen fra Frivilligsentralen, Inge Kjetil Grini fra Sparebankstiftelsen og Hilde Skogli Ødemark, prosjektkoordinator Forebyggende tiltak.

Om Utstyrsbanken


Publisert: 16.05.2018 10:18
Sist endret: 16.05.2018 10:18