Oppgraderingsprosjekter innen veger, gangstier og sykkelstier

Teknisk driftsavdeling informerer: Her følger en oversikt over aktuelle vedlikeholdsprosjekter på vegnettet i Vestre Toten kommune.

Innhold

Stengte veger grunnet teleskader

Stengte veger grunnet teleskader

Stengt veg i Almskogen
Det orienteres om stengt veg og dermed ingen gjennomkjøring i Almskogen mellom Alm og Eriksrud, dette er gjeldende fra uke 18 og fremover.

Stengt veg i Gamlevegen
Det orienteres om at Gamlevegen er stengt for gjennomkjøring mellom Øverby og Østvoll gjeldende fra mandag 30. april.

Årsaken til begge vegstenging er teleskader i vårløsningen.

Stenging av gang- og sykkelvegen i Kortabakken

Gang- og sykkelvegen i Kortabakken oppgraderes fra uke 19. 
Gang- og sykkelvegen går mellom Østvollvegen og Rustadvegen ved den tidligere butikken. Det vil fra uke 19 og fremover pågå anleggsarbeider som fører til at vegen vil være stengt for all trafikk. Arbeidene er planlagt ferdigstilt innen skoleårets oppstart høsten 2018.

Gående og syklende benytter Maurstien (gang- og sykkelvegen) i tidsrommet. 

Illustrasjonsvedlegg


gang- og sykkelvegen i Kortabakken oppgraderes - illustrasjon
Trykk på bildet for større versjon


Publisert: 04.05.2018 10:43
Sist endret: 04.05.2018 10:43