Ferdig omstilt

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten er formelt og praktisk avsluttet, og her finner man reportasjer, sluttrapport og historikk fra en vellykket snuoperasjon.

Innhold

Omstillingsprogrammet er avsluttet

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune - avsluttet. Foto: OA/Terje Nilsen

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten er nå avsluttet formelt og praktisk. I den anledning bringer Oppland Arbeiderblad 19. februar 2018 en reportasje/intervju med ordfører og styreleder Leif Waarum og programleder Bjørn Iversen. Overskriften lyder “Ferdig omstilt”, og indikerer et vellykket program.

  • Les reportasjen fra Oppland Arbeiderblad 19. februar 2018 ved å følge denne lenken.

Realiteten er likevel at næringslivet må være i kontinuerlig omstilling og utvikling dersom verdiskapingen og arbeidsplassene skal kunne sikres framover.

Sluttrapporten fra Omstillingsprogrammet er tidligere publisert under Næring og omstilling - informasjon og nyheter. En viktig effekt av omstillingsarbeidet, i tillegg til de konkrete resultatene, er at det nå er opparbeidet en langt sterkere beredskap for å kunne møte framtidige utfordringer med konjunktursvingninger og andre forhold som kan påvirke næringslivet i kommunen og regionen.

Arbeidet blir videreført gjennom et samarbeid i regionen, gjennom et bedriftsrettet næringsutviklingsprogram etter mønster fra programmet i Vestre Toten.

  • Hele seksjonen Næring og omstilling finner man som egen boks på forsiden
    eller ved å følge denne lenken.

Publisert: 26.02.2018 14:26
Sist endret: 26.02.2018 14:26