Ekstraordinær båndtvang i Vestre Toten kommune fra 15. januar 2018

Grunnet ekstraordinære forhold innføres båndtvang i kommunen. Forskriften trer i kraft 15. januar 2018 og gjelder inntil 1. april da den ordinære båndtvangen inntrer.

Innhold

Ekstraordinær båndtvang fra 15. januar 2018

Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og periodevis streng kulde, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Vestre Toten kommune. Forskriften trer i kraft 15. januar 2018 og gjelder inntil 1. april 2018 da den ordinære båndtvangen inntrer. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

Begrunnelse for vedtaket:
Viltlovens kapitel XI om hunder, inneholder et generelt aktsomhetskrav for hundeeier mht å la hunder løpe løs. Likevel har kommunene, i henhold til lov av 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold, § 6 annet ledd bokstav f, fått myndighet til ytterligere innskjerpinger gjennom å fastsette forskrift om båndtvang når ekstraordinære forhold gjør dette påkrevd for å beskytte viltet.

Ekstaordinær båndtvang i Vestre Toten kommune. Rådyr i snø - Foto: Thomas Karlsson

Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og ekstraordinære, spesielt for rådyret, men også andre viltarter. Dette er bakgrunnen for at det er satt i gang arbeid med å få innført ekstraordinær båndtvang i Vestre Toten. Flere av nabokommunene har allerede innført slik båndtvang.

Vilt og innlandsfiskenemndas medlemmer har uttalt seg til saken via telefon eller e-post, og de stiller seg enstemmig bak innføringen av ekstraordinær båndtvang. Kommunen har også hatt kontakt med berørte interesser som Vestre Toten jeger- og fiskerforening, Eina Viltlag og Vestre Toten Utmarkslag(VTU), som alle stiller seg bak innføringen av ekstraordinær båndtvang.

Forslaget innebærer at det innføres ekstraordinær båndtvang i hele kommunen frem til ordinær båndtvang inntrer 1.april. Kun politi- og lavinehunder i tjeneste og trening, samt ettersøkshunder i bruk på såret eller sykt vilt, er i forskriften direkte unntatt fra den ekstraordinære båndtvangen.

Vedlegg


Publisert: 17.01.2018 10:42
Sist endret: 17.01.2018 10:42