Befolkningsøkning i Vestre Toten

Tall fra Statistisk sentralbyrå av 23. februar viser at kommunen nå teller 13 314 vestretotninger. Les mer her for kommunefakta og annen relevant statistikk.

Innhold

Oppgang i innbyggertall

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder 23. februar at utgangen av fjerde kvartal 2017 teller 13 314 innbyggere i Vestre Toten kommune. Dette er en oppgang fra 13 217 ved inngangen til samme kvartal. Totalt for 2017 ble det 135 nye innbyggere, der innflytting var ledende faktor for befolkningsveksten. 

Kommunefakta

Kommunefakta for Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken, og her finner man statistikk for - i tillegg til innbyggertall - helse og levevilkår, arbeid og inntekt og kommuneøkonomi. (Ekstern lenke - SSB)

Ved å følge denne lenken vil man finne en oversikt over folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringer over hele landet, med mulighet for å laste ned tabellene i Excel og CSV. (Ekstern lenke - SSB)


Publisert: 06.03.2018 10:21
Sist endret: 06.03.2018 10:21