Befolkningsøkning i Vestre Toten

Tall fra Statistisk sentralbyrå av 19. mai viser at kommunen nå teller 13 217 vestretotninger. Les mer her for Kommunefakta og annen relevant statistikk.

Innhold

Oppgang i innbyggertall

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder 19. mai at utgangen av første kvartal teller 13 217 innbyggere i Vestre Toten kommune. Dette er en oppgang fra 13 179 ved inngangen til kvartalet.

Kommunefakta

Kommunefakta for Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken, og her finner man statistikk for - i tillegg til innbyggertall - helse og levevilkår, arbeid og inntekt og kommuneøkonomi. (Ekstern lenke - SSB)

Ved å følge denne lenken vil man finne en oversikt over folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringer over hele landet, med mulighet for å laste ned tabellene i Excel og CSV. (Ekstern lenke - SSB)


Publisert: 23.05.2017 09:16
Sist endret: 23.05.2017 09:16